Optimización das técnicas de inmunodetección para o recoñecemento selectivo de larvas de mexillón Mytilus galloprovincialis

Reference: IN-069-10
Funding Entity: Fundación Cetmar
Principal Investigator: Dr. África González-Fernández
Duration: 10/02/2010 – 09/06/2010

Associated research lines: .